Versioni di greco di Diogene Laerzio tradotte in italiano

Un risveglio traumatico

Επιμενιδης, καθα φησι Θεοπομπος και αλλοι συχνοι, πατρος μεν ην Φαιστιου, οι δε Δωσιαδα, οι δε Αγησαρχου. Κρης το γενος απο Κνωσου, καθεσει της κομης το ειδος παραλλασσων. Ουτος ποτε πεμφθεις παρα του πατρος εις αγρον επι προβατον, της οδου κατα μεσημβριαν εκκλινας υπ' αντρω τινι κατεκοιμηθη επτα και πεντηκοντα ετη. Διαναστας δε μετα ταυτα εζητει το προβατον, νομιζων επ' ολιγον κεκοιμησθαι. Ως δε ουχ ευρισκε, παρεγενετο εις τον αγρον, και μετεσκευασμενα παντα καταλαβων και παρ' ετερω την κτησιν, παλιν ηκεν εις αστυ διαπορουμενος. Κακει δε εις την εαυτου εισιων οικιαν περιετυχε τοις πυνθανομενοις...

Traduzione

I principi di vita di Diogene il Cinico

Ο Διογενης, ο δ' ονομαστοτατος των κυνικων φιλοσοφων, ελεγε κατα φυσιν τους ανθρωπους δειν ζην αυτος γαρ οποσα εοτι πολυδαπανα και δεομενα πολλης πραγματειας και ταλαιπωριας, ταυτα μεν εφυλαττετο και απεφαινεν βλαβερα τοις χρωμενοις εσεσθαι· οσα δε ραδιως και απραγμονως επικουρει τω σωματι και προς χειμωνα και προς λιμον, ουδεν τουτων ημελει, αλλα και τους τοπους ηρειτο τους υγιεινοτατους και δσους ενομιζε προσφορωτατους εσεσθαι αυτω εκαστη ωρα και επεμελειτο οπως ευπορησει της ικανης τροφης και μη αυτον επιλειψει τα αναγκαια. Πραγματων δε και δικων και φιλονικιων και πολεμων και στασεων επειρατο...

Traduzione

Il filosofo Menedemo

Μενεδεμος Κωλοτου του Λαμψακηνου μαθητης ην. Ουτος ως λεγει Ιπποβατος, εις τοσουτον τεπατειας ηλαυνεν ωστε Ερινυος αναλαμβανων σχημα περιηει,λεγων αφικνεισται εξ Αιδου επισκοπος των αμαρτανομενων ω, οπως παλιν κατιων ταυτα απαγγελοι τοις εκει δαιμοσιν. Ην δε αυτω η εσθης αυτη; χιτων φαιος ποδηρης, περι αυτω ζωνη φοινικη, πιλος Αρκαδικος επι της κεφαλης, εμβαται τραγικοι, πογων υπερμεγεθης, ραβδρος εν τη χειρι μελινη.

Traduzione

Detti del filosofo Aristippo

Αριστιππος, ερωτηθεις τι αυτω περιγεγονεν εκ φιλοσοφιας, εφη· «Το δυνασθαι πασιν ανθρωποις θαρρουντως ομιλειν». Ειποντος τινος ως αει τους φιλοσοφους βλεποι παρα ταις των πλουσιων θυραις, «και γαρ οι ιατροι», εφη, «παρα ταις των νοσουντων». Συνισταντος δε τινος αυτω τον υιον, ητησε πεντακοσιας δραχμας. Του δε ειποντος· «Τοσουτου δυναμαι ανδραποδον ωνησασθαι»· «Πριω,» εφη, «και εξεις δυο». Ερωτηθεις τινα εστιν α δει τους παιδας μανθανειν, εφη· «Οις ανδρες γενομενοι χρησονται». Διονυσιου του τυραννου δεομενος ποτε και επιτυγχανων, εις ποδας αυτου επεσε. Προς ουν τον επισκωψαντα· «Ουκ εγω», φησιν,...

Traduzione

Sentenze di Talete

Ουδεν εφη τον θανατον διαφερειν του ζην. «Συ ουν,» εφη τις, «δια τι ουκ αποθνησκεις;». «Οτι», εφη, «ουδεν διαφερει». Ερωτηθεις δε τι δυσκολον, εφη· «Το εαυτον γνωναι»· τι δε ευκολον· «Το αλλους παραινειν»· πως αν τις ατυχιαν ραστα φεροι, «Ει τους εχθρους χειρον πρασσοντας βλεποι»· πως αν αριστα και δικαιοτατα βιωσαιμεν· «Εαν α τοις αλλοις επιτιμωμεν, αυτοι μη δρωμεν»· τις ευδαιμων· «Ο το μεν σωμα υγιης, την δε ψυχην ευπορος, την δε φυσιν ευπαιδευτος». Φιλων παροντων και αποντων μνηστεον ειναι· μη την οψιν μονον καλλωπιστεον, αλλα την ψυχην τοις επιτηδευμασιν κοσμητεον. «Μη πλουτει», ελεγε, «κακως,...

Traduzione

  • 1
  • 2

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it