Versioni di greco di Eliano tradotte in italiano

Il pecchione impenitente

Ο κηφην ο εν μελιτταις γεννωμενος μεθ' ημεραν μεν εν τοις ανθρηνιοις κατακεκρυπται, νυκτωρ δε, ηνικα αν παραφυλαξη καθευδουσας τας μελιττας, επιφοιτα τοις εργοις αυτων και λυμαινεται τοις σιμβλοις. Τουτο εκειναι καταμαθουσαι, αι μεν πλεισται των μελισσων καθευδουσιν ατε πεπονηκυιαι, ολιγαι δε αυτων ελλοχωσιν. Ειτα οταν ελωσι τον φωρα, παιουσιν αυτον πεφεισμενως και εξωθουσι, και εκβαλλουσι φυγαδα ειναι. Ο δε ουδ' ουτω πεπαιδευται· πεφυκε γαρ και αργος και λιχνος, δυο κακω. Εξω τοινυν των κηριων εαυτον αποκρυπτει, ειτα οταν επι τας νομας εξορμησωσιν αι μελιτται, ο δε ωσαμενος εσω το εαυτου ορα,...

Traduzione

Un popolo favoloso: i cinocefali

Εν τη Ινδικη ευρισκομεν τους κυνοκεφαλους, ους ουτω ονομαζουσι εκ του προσωπου· τα δε αλλα ανθρωπων εχουσι και ημφιεσμενοι βαδιζουσι δορας θηριων. Και εισι δικαιοι και ανθρωπων λυπεουσιν ουδενα, και λεγουσι μεν εναρθρον ουδεν, ωρυονται δε, αλλα της Ινδων φωνης επαιουσι. Τροφη δε αυτοις εστι των ζωων τα αγρια· αιρεουσι δε αυτα ραστα, και γαρ εισιν ωκιστοι, και αποκτεινουσι καταλαβοντες, και οπταουσι ου πυρι, αλλα προς την ειλην την του ηλιου. Τρεφουσι δε και αιγας και οις. Και εσθιουσι μεν τα αγρια, πινουσι δε το εκ των θρεμματων γαλα ων τρεφουσι. Μνημην δε αυτων μεν εν τοις αλογοις ποιεω, και...

Traduzione

Detti di Temistocle

Θεμιστοκλης ο Νεοκλεους εαυτον εικαζε ταις δρυσι, λεγων οτι και εκεινας υπερχονται οι ανθρωποι, και δεονται αυτων, ει υοι, στεγην την εκ των κλαδων ποθουντες· οταν δε ουσης ευδιας παριωσι, τιλλουσιν αυτας και περικλωσιν. Και αυτος ουν ελεγεν υπο του δημου τα αυτα πασχειν. Ο δε αυτος ελεγεν, ει μοι τις οδους δυο δειξειε, την μεν ες αδου φερουσαν, την δε επι το βημα, ηδιον αν την ετεραν ηλθον την ευθυ του αδου.

Traduzione

L'antro di Atalanta

Μυθολογουσι οτι η Αταλαντη εν τοις τραχεσι ορεινοις αυλωσι τοις Αρκαδικοις υπο θηρευταις ετρεφετο ορειη τη τροφη ως τας των ανδρων ομιλιας φευγοι, κατελαμβανε τα υψηλα, ενθα ην και αυλων καταρρυτος και ακραι δρυς, ετι δε και πευκαι και βαθεια η εκ τουτων σκια. Και ην εν κοιλη τη φαραγγι σπηλαιον βαθυ πανυ, κατα προσωπον δε βαθει κρημνω ωχυρουτο. Κιττοι δε το αντρον περιειρπον πολλοι, και ενεπλεκοντο αυτοι μαλακοις δενδρεσι κροκοι τε ησαν περι τον τοπον φυομενοι εν μαλακη και βαθεια ποα. Δαφναι τε ησαν αναριθμητοι, φυτων δια τελους ακμαζοντων ηδειαι κομαι. Υδατα τε διατελη και αει ρεοντα και...

Traduzione

Le tartarughe marine

Αι χελωναι αι θαλαττιαι εν τη γη τικτουσι, τεκουσαι δε παραχρημα κατεχωσαν εν τη γη τα ωα, ειτα υποστρεψασαι οπισω ες ηθη τα εαυτων νηχονται. Εισι δε ες τοσουτον λογιστικαι, ως εφ' εαυτων εκλογιζεσθαι τας ημερας τας τετταρακοντα, εν αις τα εκγονα αυταις των φων συμπαγεντων ζωα γινεται. Υποστρεψασαι ουν αυθις ες τον χωρον, εν ω χατεθεντο χρυψασαι τα εαυτων βρεφη, ανωρυξαν την γην, ην επεβαλον, και κινουμενους ηδη τους νεοττους και επεσθαι δυναμενους αυταις απαγουσιν.

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it