Versioni di greco di Isocrate tradotte in italiano

Esaltazione dei Greci (I)

Ουτω δε πολιτικως ειχον ωστε και τας στασεις εποιουντο προς αλληλους, ουχ οποτεροι τους ετερους απολεσαντες των λοιπων αρξουσιν, αλλ' οποτεροι φθησονται την πολιν αγαθον τι ποιησαντες: και τας εταιρειας συνηγον ουχ υπερ των ιδια συμφεροντων, αλλ' επι τη του πληθους ωφελεια. Τον αυτον δε τροπον και τα των αλλων διωκουν, θεραπευοντες, αλλ' ουχ υβριζοντες τους Ελληνας, και στρατηγειν οιομενοι δειν, αλλα μη τυραννειν, και μαλλον επιθυμουντες ηγεμονες η δεσποται προσαγορευεσθαι και σωτηρες, αλλα μη λυμεωνες αποκαλεισθαι, τω ποιειν ευ προσαγομενοι τας πολεις, αλλ' ου βια καταστρεφομενοι, πιστοτεροις...

Traduzione

Alleanza tra Atene e Sparta contro i Persiani

Αει μεν ουν οι θ' ημετεροι προγονοι και Λακεδαιμονιοι φιλοτιμως προς αλληλους ειχον, ου μην αλλα περι καλλιστων εν εκεινοις τοις χρονοις εφιλονικησαν, ουκ εχθρους, αλλ' ανταγωνιστας σφας αυτους ειναι νομιζοντες, ουδ' επι δουλεια τη των Ελληνων τον βαρβαρον θεραπευοντες, αλλα περι μεν της κοινης σωτηριας ομονοουντες, οποτεροι δε ταυτης αιτιοι γενησονται, περι τουτου ποιουμενοι την αμιλλαν. Επεδειξαντο δε τας αυτων αρετας πρωτον μεν εν τοις υπο Δαρειου πεμφθεισιν. Αποβαντων γαρ αυτων εις την Αττικην οι μεν ου περιεμειναν τους συμμαχους, αλλα τον κοινυν πολεμον ιδιον ποιησαμενοι προς τους απασης...

Traduzione

Atene dà le leggi alle altre città

Παραλαβουσα γαρ τους Ελληνας ανομως ζωντας και σποραδην οικουντας, και τους μεν υπο δυναστειων υβριζομενους, τους δε δι αναρχιαν απολλυμενους, και τουτων των κακων αυτους απηλλαξεν, των μεν κυρια γενομενη, τοις δ' αυτην παραδειγμα ποιησασα· πρωτη γαρ και νομους εθετο και πολιτειαν κατεστησατο. Δηλον δ' εκειθεν· οι γαρ εν αρχη περι των φονικων εγκαλεσαντες και βουληθεντες μετα λογου και μη μετα βιας διαλυσασθαι τα προς αλληλους εν τοις νομοις τοις ημετεροις τας κρισεις εποιησαντο περι αυτων. Και μεν δη και των τεχνων τας τε προς ταναγκαια του βιου χρησιμας και τας προς ηδονην μεμηχανημενας, τας...

Traduzione

Avviamento alla virtù

Αλλα μη ν και των επι τη ν σωφροσυνην και τη ν δικαιοσυνην προσποιουμενων προτρεπειν ημεις αν αληθεστεροι και χρησιμοτεροι φανειμεν οντες. Οι μεν γαρ παρακαλουσιν επι την αρετην και την φρονησιν την υπο των αλλων μεν αγνοουμενην, υπ' αυτων δε τουτων αντιλεγομενην, εγω δ' επι την υπο παντων ομολογουμενην: ακεινοις μεν αποχρη τοσουτον, ην επαγαγεσθαι τινας τη δοξη των ονοματων δυνηθωσιν εις την αυτων ομιλιαν, εγω δε των μεν ιδιωτων ουδενα πωποτε φανησομαι παρακαλεσας επ' εμαυτον, την δε πολιν ολην πειρωμαι πειθειν τοιουτοις πραγμασιν επιχειρειν, εξ ων αυτοι τ' ευδαιμονησουσιν και του ς αλλους...

Traduzione

Come si diventa buoni oratori

Ει δε δει μη μονον κατηγορειν των αλλων αλλα και την εμαυτου δηλωσαι διανοιαν, ηγουμαι παντας αν μοι τους ευ φρονουντας συνειπειν οτι πολλοι μεν των φιλοσοφησαντων ιδιωται διετελεσαν οντες, αλλοι δε τινες ουδενι πωποτε συγγενομενοιτων σοφιστων καιλεγεινκαι πολιτευεσθαι δεινοι γεγονασιν. Αι μεν γαρ δυναμεις και των λογων και των αλλων εργων απαντων εν τοις ευφυεσιν εγγιγνονται και τοις περι τας εμπειριας γεγυμνασμενοις· η δε παιδευσις τους μεν τοιουτους τεχνικωτερους και προς το ζητειν ευπορωτερους εποιησεν· οις γαρ νυν εντυγχανουσι πλανωμενοι, ταυτ' εξ ετοιμοτερου λαμβανειν αυτους εδιδαξεν,...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2021 VersioniDiGreco.it