Versioni di greco di Plutarco tradotte in italiano

Il testamento di Antonio

Απεκεινιο δ'αυται παρα ταις Εστιασι παρθενοις, και Καισαρος αιτουντος ουκ εδωκαν· ει δε βουλοιτο λαμβανειν, ελθειν αυτον εκελευον. Ελαβεν ουν ελθων, και πρωτον μεν αυτος ιδια τα γεγραμμενα διηλθε, και παρεσημηνατο τοπους τινας ευκατηγορητους, επειτα την βουλην αθροισας ανεγινοισκτε, των πλειστω αηδως εχοντων. Αλλοκοτον γαρ εδοςεν ειναι και δεινον, ευθυνας τινα διδοναι ζωντα περι ων εβουληθη γενεσθαι μετα την τελευτην. Επεφυετο δε των νεγραμμενων μαλιστα τω περι της ταφης. Εκελευε γαρ αυτου το σωμα. καν εν Ρωμε τελευτηση, δί αγορας πουπευθεν εις Αλεξανδρειαν ως Κλεοπατραν αποσταληναι.

Traduzione

Seleuco e il contadino

Σελευκος ο Καλλινικος εν τη προς Γαλατας μαχη παν αποβαλων το στρατευμα και την δυναμιν, αυτος δε περισπασας το διαδημα και φυγων ιππω μετα τριων η τετταρων ανοδιαις και πλαναις πολυν δρομον, ηδη δι ενδειαν απαγορευων επαυλιω τινι προσηλθε, και τον δεσποτην αυτον ευρων κατα τυχην αρτον και υδωρ ητεσεν. Ο δε και ταυτα και των αλλων οσα παρην εν αγρω δαψιλως επιδιδους και φιλοφρονουμενος εγνωρισε το προσωπον του βασιλεως, και περιχαρης γενομενος τη συντυχια της χρειας ου κατεσχεν ουδε συνεψευσατο βουλομενω λανθανειν, αλλ'αχρι της οδου προπεμψας και απολυομενος, «Υγιαιν'», ειπεν, «ω βαιλευ Σελευκε»....

Traduzione

La morte di Cicerone

Ο Κικερων τους οικετας εκελευσεν ενταυθα καταθεσθαι το φορειον. Αυτος ατενες εωρα τοις σφαγευσιν, ωστε τους πλειστους εγκαλυψασθαι του Ερεννιου σφαζοντος αυτον. Εσφαγη δε τον τραχηλον εκ του φορειου προτεινας. Την δε κεφαλην απεκοψαν αυτου και τας χειρας, Αντωνιου κελευσαντος, αις τους Φιλιππικους εγραψεν. Της δε κεφαλης και των χειρων εις Ρωμην κομισθεντων, εθεατο, ανακαγχαζων υπο χαρας πολλακις· ειτ' εμπλησθεις εκελευσεν επι του βηματος θειναι. Χρονοις πολλοις υστερον ο Καισαρ εισελθεν προς ενα των θυγατριδων, τον δε βιβλιον εχοντα Κικερωνος εν ταις χερσιν· ο μεν εκπλαγεις τω ιματιω περιεκαλυψεν,...

Traduzione

Il giovane Alcibiade

Περικλει δε βουλομενος εντυχειν επι τυρας ηλθεν αυτου. Πυθομενος δε μη σχολαζειν, αλλα σκοπειν καθ' εαυτον οπως αποδωσει λογον Αθηναιοις, απιων ο Αλκιβιαδης, «Ειτα,» εφη, «βελτιον ουκ ην σκοπειν αυτον οπως ουκ αποδωσει λογον Αθηναιοις;». Ετι δε μειρακιον ων εστρατευσατο την εις Ποτειδαιαν στρατειαν, και Σωκρατη συσκηνον ειχε και παραστατην εν τοις αγωσιν. Ισχυρας δε γενομενης μαχης ηριστευσαν μεν αμφοτεροι, του δ' Αλκιβιαδου τραυματι περιπεσοντος ο Σωκρατης προεστη και ημυνε και μαλιστα δη προδηλως εσωσεν αυτον μετα των οπλων. Ετι δε της επι Δηλιω μαχης γενομενης και φευγοντων Αθηναιων, εχων...

Traduzione

Cicerone assume la difesa di Roscio Amerino

Χρυσογονος απελευθερος Συλλα προσαγγειλας τινος ουσιαν ως εκ προγραφης αναιρεθεντος αυτος εωνησατο δισχιλιων δραχμων. Επει δε Ρωσκιος ο υιος και κληρονομος του τεθνηκοτος ηγανακτει και την ουσιαν απεδεικνυε πεντηκοντα και διακοσιων ταλαντων ουσαν αξιαν, ο τε Συλλας ελεγχομενος εχαλεπαινε και δικην πατροκτονιας επηγε τω Ρωσκιω, του Χρυσογονου κατασκευασαντος, εβοηθει δ'ουδεις αλλ' απετρεποντο του Συλλα την χαλεποτητα δεδοικοτες, ουτω δη δι ερημιαν του μειρακιου τω Κικερωνι προσφυγοντος οι φιλοι συμπαρωρμων, ως ουκ αν αυτω λαμπροτεραν αυθις αρχην προς δοξαν ετεραν ουδε καλλιω γενησομενην. Αναδεξαμενος...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it