Versioni di greco di Plutarco tradotte in italiano

Differenti versioni sulla morte di Cleopatra

Λεγεται δε την ασπιδα κομισθηναι συν τοις συκοις εκεινοις και τοις θριοις ανωθεν επικαλυφθει σαν ουτω γαρ την Κλεοπατραν κελευσαι, μηδ' αυτης επισταμενης τω σωματι προσπεσειν το θηριον ως δ' αφαιρουσα των συκων ειδεν, ειπειν· «Ενταυθ' ην αρα τουτο». Και τον βραχιονα παρασχειν τω δηγματι γυμνωσασαν. Οι δε τηρεισθαι μεν εν υδρια την ασπιδα καθειργμενην φασκουσιν, ηλακατη δε τινι χρυση της Κλεοπατρας εκκαλουμενης αυτην και διαγριαινουσης, ορμησασαν εμφυναι τω βραχιονι. Το δ' αληθες ουδεις οιδεν επει και φαρμακον αυτην ελεχθη ψορειν εν κνηστιδι κοιλη, την δε κνηστιδα κρυπτειν τη κομη· πλην ουτε...

Traduzione

Ultimi istanti della vita di Antonio (II)

Δεξαμενη δ' αυτον ουτως και κατακλινασα, περιερρηξατο τε τους πεπλους επ' αυτω, και τα στερνα τυπτομενη και σπαραττουσα ταις χερσι, και τω προσωπω του αιματος αναματτομενη, δεσποτην εκαλει και ανδρα και αυτοκρατορα· και μικρου δειν επιλεληστο των αυτης κακων οικτω των εκεινου. Καταπαυσας δε τον θρηνον αυτης Αντωνιος ητησε πιειν οινον, ειτε διψων ειτε συντομωτερον ελπιζων απολυθησεσθαι. Πιων δε παρηνεσεν αυτη, τα μεν εαυτης αν η μη μετ' αισχυνης σωτηρια τιθεσθαι, μαλιστα των Καισαρος εταιρων Προκληιω πιστευουσαν, αυτον δε μη θρηνειν επι ταις υσταταις μεταβολαις, αλλα μακαριζειν ων ετυχε καλων,...

Traduzione

Ultimi istanti della vita di Antonio (I)

Γνους ουν οτι ζη, προθυμως εκελευσεν αρασθαι τοις υπηρεταις το σωμα, και δια χειρων προσεκομισθη ταις θυραις του οικηματος. Η δε Κλεοπατρα τας μεν θυρας ουκ ανεωξεν, εκ δε θυριδων τινων φανεισα σειρας και καλωδια καθιει, και τουτοις εναψαντων τον Αντωνιον ανειλκεν αυτη και δυο γυναικες, ας μονας εδεξατο μεθ' αυτης εις τον ταφον. Ουδεν εκεινου λεγουσιν οικτροτερον γενεσθαι οι παραγενομενοι θεαμα. Πεφυρμενος γαρ αιματι και δυσθανατων ειλκετο, τας χειρας ορεγων εις εκεινην και παραιωρουμενος. Ου γαρ ην γυναικι ραδιον το εργον, αλλα μολις η Κλεοπατρα ταιν χεροιν εμπεφυκυΤα και κατατεινομενη τω προσωπω...

Traduzione

La peste di Atene

Νυν δε πρωτον μεν η λοιμωδης ενεπεσε φθορα και κατενεμηθη την ακμαζουσαν ηλικιαν και δυναμιν, υφ' ης και τα σωματα κακουμενοι και τας ψυχας, πανταπασιν ηγριωθησαν προς τον Περικλεα, και καθαπερ προς ιατρον η πατερα τη νοσω παραφρονησαντες αδικειν επεχειρησαν, αναπεισθεντες υπο των εχθρων ως την μεν νοσον η του χωρικου πληθους εις το αστυ συμφορησις απεργαζεται, θερους ωρα πολλων ομου χυδην εν οικημασι μικροις και σκηνωμασι πνιγηροις αναγκαζομενων διαιτασθαι διαιταν οικουρον και αργην αντι καθαρας και αναπεπταμενης της προτερον, τουτου δ' αιτιος ο τω πολεμω τον απο της χωρας οχλον εις τα τειχη...

Traduzione

Aspasia

Οτι μεν γαρ ην Μιλησια γενος, Αξιοχου θυγατηρ, ομολογειται· φασι δ' αυτην Θαργηλιαν τινα των παλαιων Ιαδων ζηλωσασαν επιθεσθαι τοις δυνατωτατοις ανδρασι. Και γαρ η Θαργηλια, το τ' ειδος ευπρεπης γενομενη και χαριν εχουσα μετα δεινοτητος, πλειστοις μεν Ελληνων συνωκησεν ανδρασι, παντας δε προσεποιησε βασιλει τους πλησιασαντας αυτη, και ταις πολεσι μηδισμου δι εκεινων υπεσπειρεν αρχας, δυνατωτατων οντων και μεγιστων. Την δ' Ασπασιαν οι μεν ως σοφην τινα και πολιτικην υπο του Περικλεους σπουδασθηναι λεγουσι· και γαρ Σωκρατης εστιν οτε μετα των γνωριμων εφοιτα, και τας γυναικας ακροασομενας οι συνηθεις...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2021 VersioniDiGreco.it