Amilcare in Spagna

Inserito in Polibio.

Καρχηδονιοι, ως θαττον κατεστησαντο τα κατα την Λιβυην, ευθεως Αμιλκαν εξαπεστελλον, δυναμεις συστησαντες, εις τους κατα την Ιβηριαν τοπους. Ο δ' αναλαβων τα στρατοπεδα και τον υιον Αννιβαν, οντα τοτε κατα την ηλικιαν ετων εννεα, και διαβας κατα τας Ηρακλεους στηλας, ανεκτατο τα κατα την Ιβηριαν πραγματα τοις Καρχηδονιοις. Διατριψας δ' εν τοις τοποις τουτοις ετη σχεδον εννεα και πολλους μεν πολεμω, πολλους δε πειθοι ποιησας Ιβηρων υπηκοους Καρχηδονι, κατεστρεψε τον βιον αξιως των προγεγενημενων πραξεων. Προς γαρ τους ανδρωδεστατους και μεγιστην δυναμιν εχοντας παραταττομενος και χρωμενος τολμηρως εαυτω τον βιον μετηλλαξεν. Την δε στρατηγιαν οι Καρχηδονιοι παρεδοσαν Ασδρουβα τω εκεινου κηδεστη και τριηραρχω.

Il sacrificio di Orazio Coclite

Inserito in Polibio.

Ορατιον γαρ λεγεται τον Κοκλην επικληθεντα, διαγωνιζομενον προς δυο των υπεναντιων επι τω της γεφυρας περατι της επι του Τιβεριδος, η τυγχανει προ της πολεως ουσα, επει πληθος επιφερομενον ειδε των βοηθουντων τοις πολεμιοις, δεισαντα μη βιασαμενοι παρεισπεσωσιν εις την πολιν, βοαν επιστραφεντα τοις κατοπιν ως ταχος αναχωρησαντας διασπαν την γεφυραν. Των δε πειθαρχησαντων, εως μεν ουτοι την γεφυραν διεσπων, υπεμενε, τραυματων πληθος αναδεχομενος, και διακατεσχε την επιφοραν των εχθρων διασπασθεισης δε της γεφυρας, οι μεν πολεμιοι της ορμης εκωλυθησαν, ο δε Κοκλης ριψας εαυτον εις τον ποταμον εν τοις δπλοις κατα προαιρεσιν μετηλλαξε τον βιον, περι πλειονος ποιησαμενος την της πατριδος ασφαλειαν της παρουσης ζωης και του καταλειπομενου βιου.

Conseguenze della conquista di Sagunto

Inserito in Polibio.

Πασαν δε κακοπαθειαν και μεριμναν υπομεινας, ο Αννιβας τελος εν οκτω μησι κατα κρατος ειλε Σαγουντον την πολιν. Κυριος δε γενομενος χρηματων πολλων και σωματων και κατασκευης, τα μεν χρηματ' εις τας ιδιας επιβολας παρεθετα κατα την εξ αρχης προθεσιν, τα δε σωματα διενειμε κατα την αξιαν εκαστοις των συστρατευομενων, την δε κατασκευην παραχρημα πασαν εξεπεμψε τοις Καρχηδονιοις. Ταυτα δε πραξας ου διεψευσθη των λογισμων, ουδ' απετυχε της εξ αρχηζ προθεσεως, αλλα τους τε στρατιωτας προθυμοτερους εποιησε προς το κινδυνευειν, τους τε Καρχηδονιους ετοιμους παρεσκευασε προς τα παραγγελλομενα, αυτος τε πολλα των χρησιμων μετα ταυτα κατειργασατο δια της των χορηγιων παραθεσεως.

Il fiume Po

Inserito in Polibio.

Ο ποταμος ο νυν μεν Παδος ονομαζομενος υπο δε των παλαιων ποιητων Ηριδανος προσαγορευομενος, τας πηγας μεν απο των Αλπεων εχει, καταφερεται δε εις τα πεδια, ποιουμενος την ρυσιν επι μεσημβριαν. Οτε δ' αφικνειται εις τους επιπεδους τοπους, φερεται δι αυτων εκκλινων τω ρευματι προς εατ ποιει δε την εκβολην δυσι μεγιστοις στομασιν εις τους κατα τον Αδριαν τοπους· αποτεμνεται δε το πλειον μερος της πεδιαδος χωρας απο των Αλπεων μεχρι του Αδριου. Αγει δε πληθος υδατος ουδενος ελαττον των κατα την Ιταλιαν ποταμων, διοτι αι ρυσεις αι απο τε των Αλπεων και των Απεννινων ορων επι τα πεδια καταρρεουσιν απασαι και πανταχοθεν εις τουτον εμπιπτουσιν. Φερεται δε μεγιστω και καλλιστω ρευματι, αυξανομενος και απο του πληθους των χιονων ανατηκομενων εν τοις δρεσιν.

Il fiume Po

Inserito in Polibio.

Ο μεν Παδος ποταμος, υπο δε των ποιητων Ηριδανος λεγομενος, εχει πλειστας εξ Αλπεων πηγας· καταφερεται δ' εις τα πεδια, ποιεομενος την ρυσιν επι μεσημβριαν ποιεει δε την εκβολην εις τους κατα τον Αδριαν κολπους. Αγει δε πληθος υδατος ουδενος ελαττον των κατα την Ιταλιαν ποταμων· παντων γαρ μεγιστος εστι, και πλειστην γην διερχεται. Ευρουστατω δε και καλλιστω ρευματι φερεται, αυξανομενος υπο του πληθους των χιονων. Αναπλεεται δ' εκ θαλασσης ιως μηκους πορρωτατου, και πλοιοις ου μεγαλοις ευπορωτατος εστιν. Πλατυνεται επι τω στοματι λιμην, ουδενος των κατα τον Αδριαν ορμων ηττω παρεχομενος ασφαλειαν τοις εν αυτω καθορμιζομενοις .

Seguici