Trasibulo richiama Alcibiade ad Atene

Inserito in Tucidide.

Οι δε προεστωτες εν τη Σαμω και μαλιστα Θρασυβουλος, αιει γε της αυτης γνωμης εχομενος, επειδη μετεστησε τα πραγματα, ωστε καταγειν Αλκιβιαδην, και τελος απ εκκλησιας επεισε το πληθος των στρατιωτων, και ψηφισαμενων αυτων Αλκιβιαδη καθοδον και αδειαν πλευσας ως τον Τισσαφερνην κατηγεν ες την Σαμον τον Αλκιβιαδην, νομιζων μονην σωτηριαν ει Τισσαφερνην αυτοις μεταστησειεν απο Πελοποννησιων. Γενομενης δε εκκλησιας την τε ιδιαν ξυμφοραν της φυγης επητιασατο και ανωλοφυρατο ο Αλκιβιαδης, και περι των πολιτικων πολλα ειπων ες ελπιδας τε αυτους ου σμικρας των μελλοντων καθιστη, και υπερβαλλων εμεγαλυνε την εαυτου δυναμιν παρα τω Τισσαφερνει, ινα οι τε οικοι την ολιγαρχιαν εχοντες φοβοιντο αυτον και μαλλον αι ξυνωμοσιαι διαλυθειεν και οι εν τη Σαμω τιμιωτερον τε αυτον αγοιεν και αυτοι επι πλεον θαρσοιεν, οι τε πολεμιοι τω Τισσαφερνει ως μαλιστα διαβαλλοιντο και των υπαρχουσων ελπιδων εκπιπτοιεν.

I Quattrocento prendono il potere

Inserito in Tucidide.

Ως δε τουτω τω τροπω η τε βουλη ουδεν αντειπουσα υπεξηλθε και οι αλλοι πολιται ουδεν ενεωτεριζον, αλλ' ησυχαζον, οι δε τετρακοσιοι εσελθοντες ες το βουλευτηριον τοτε μεν πρυτανεις τε σφων αυτων απεκληρωσαν και οσα προς τους θεους ευχαις και θυσιαις καθισταμενοι ες την αρχην εχρησαντο, υστερον δε πολυ μεταλλαξαντες της του δημου διοικησεως (πλην τους φευγοντας ου κατηγον του Αλκιβιαδου ενεκα) τα τε αλλα ενεμον κατα κρατος την πολιν. Και ανδρας τε τινας απεκτειναν ου πολλους, οι εδοκουν επιτηδειοι ειναι υπεξαιρεθηναι, και αλλους εδησαν, τους δε και μετεστησαντο· προς τε Αγιν τον Λακεδαιμονιων βασιλεα οντα εν τη Δεκελεια επεκηρυκευοντο, λεγοντες διαλλαγηναι βουλεσθαι και εικος ειναι αυτον σφισι και ουκετι τω απιστω δημω μαλλον ξυγχωρειν.

Antifonte, mente del colpo di stato dei Quattrocento

Inserito in Tucidide.

Ην δε ο μεν την γνωμην ταυτην ειπων Πεισανδρος, και ταλλα εκ του προφανους προθυμοτατα ξυγκαταλυσας τον δημον· ο μεντοι απαν το πραγμα ξυνθεις οτω τροπω κατεστη ες τουτο και εκ πλειστου επιμεληθεις Αντιφων ην ανηρ Αθηναιων των καθ' εαυτον αρετη τε ουδενος υστερος και κρατιστος ενθυμηθηναι γενομενος και α γνοιη ειπειν, και ες μεν δημον ου παριων ουδ' ες αλλον αγωνα εκουσιος ουδενα, αλλ' υποπτως τω πληθει δια δοξαν δεινοτητος διακειμενος, τους μεντοι αγωνιζομενους και εν δικαστηριω και εν δημω πλειστα εις ανηρ, οστις ξυμβουλευσαιτο τι, δυναμενος ωφελειν. Και αυτος τε, επειδη μετεστη η δημοκρατια και ες αγωνας κατεστη τα των τετρακοσιων εν υστερω μεταπεσοντα υπο του δημου εκακουτο, αριστα φαινεται των μεχρι εμου υπερ αυτων τουτων αιτιαθεις, ως ξυγκατεστησε, θανατου δικην απολογησαμενος.

Alcibiade consiglia Tissaferne

Inserito in Tucidide.

Επιτηδειοτερους τε εφη τους Αθηναιους ειναι κοινωνους αυτω της αρχης· ησσον γαρ των κατα γην εφιεσθαι, τον λογον τε ξυμφορωτατον και το εργον εχοντας πολεμειν τους μεν γαρ ξυγκαταδουλουν αν σφισι τε αυτοις το της θαλασσης μερος και εκεινω οσοι εν τη βασιλεως Ελληνες οικουσι, τους δε τουναντιον ελευθερωσοντας ηκειν, και ουκ εικος ειναι Λακεδαιμονιους απο μεν σφων των Ελληνων ελευθερουν νυν τους Ελληνας, απο δ' εκεινων των βαρβαρων, ην μη ποτε αυτους μη εξελωσι, μη ελευθερωσαι. Τριβειν ουν εκελευε πρωτον αμφοτερους, και αποτεμομενον ως μεγιστα απο των Αθηναιων επειτ' ηδη τους Πελοποννησιους απαλλαξαι εκ της χωρας.

Alleanza tra Sparta e la Persia

Inserito in Tucidide.

Επι τοισδε ξυμμαχιαν εποιησαντο προς βασιλεα και Τισσαφερνην Λακεδαιμονιοι και οι ξυμμαχοι. Οποσην χωραν και πολεις βασιλευς εχει και οι πατερες οι βασιλεως ειχον, βασιλεως εστω· και εκ τουτων των πολεων οποσα Αθηναιοις εφοιτα χρηματα η αλλο τι, κωλυοντων κοινη βασιλευς και Λακεδαιμονιοι και οι ξυμμαχοι οπως μητε χρηματα λαμβανωσιν Αθηναιοι μητε αλλο μηδεν. Και τον πολεμον τον προς Αθηναιους κοινη πολεμουντων βασιλευς και Λακεδαιμονιοι και οι ξυμμαχοι· και καταλυσιν του πολεμου προς Αθηναιους μη εξεστω ποιεισθαι, ην μη αμφοτεροις δοκη, βασιλει και Λακεδαιμονιοις και τοις ξυμμαχοις. Ην δε τινες αφιστωνται απο βασιλεως, πολεμιοι οντων και Λακεδαιμονιοις και τοις ξυμμαχοις· και ην τινες αφιστωνται απο Λακεδαιμονιων και των ξυμμαχων, πολεμιοι οντων βασιλει κατα ταυτα.

Seguici