Tempesta sul mare

Inserito in Varie.

Η ημερα κειμερινη εστι και ψυχρα· θυελλα δεινη την θαλασσαν ταρασσει και τω κυβερνητη πολλας μεριμνας παρεχει· η γαρ πρωρα ηδη καταποντιζεται. Η αστραπη δια τας νεφελας δεινως λαμπει και πολλακις βρονται ακουονται, της θυελλης δειναι φωναι. Ηδη η χαλαζα τους ναυτας κοπτει· οι γαρ ναυται ταις κωπαις την ναυαγιαν ανατρεπειν αναγκαζονται. Οι ναυται τε και ο κυβερνητης φθοραν δειμαινουσιν, αλλ'η τυχη μεταβαλλεται και παλιν ευδια τε και γαληνη ανασσει.

Un bellissimo gesto d'amore

Inserito in Varie.

Τω Αδμητω των Φερων βασιλευοντι εθηευεν ο Απολλων, Διος εντολη. Ο μεν Αδμητος εμνηστευετο την Πελιου θυγατερα Αλκηστιν, ο δε Πελιας επετασσε πασι τοις μνηστευομενοις καταζευγνυειν αρματι λεοντα και καπρον. Ουδενος δυνατου οντος τουτο πρασσειν, λεοντα και καπρου κατεζευγνυεν υπερ Αδμητου ο Απολλων. Ο μεν Αδμητος ουν την Αλκηστιν εγαμει, θυων δε εν τοις γαμοις εξελανθανετο θυειν Αρτεμιδι, η δε Αρτεμις ταις Μοιραις επετελλε τον Αδμητον αφαιρειν. Ο δε Απολλων, τας Μοιρας μεθυσκων, εξ αυτων ετυγχανε τον Αδμητον εκ του θανατου εκλευεσθαι, ει τις εκων υπερ αυτου αποθνησκειν ηρειτο. Ου βουλομενων δε αποθνησκειν ουδε του γεραιου πατρος ουδε της μητρος, ηρειτο αποθνησκειν υπερ του γαμετου η Αλκηστις. Ο δε Απολλων την αρετην αυτης θαυμαζων εις τον Αιδην κατεβαινε και τον Πλουτωνα επειθε παλιν αυτην εις τους ανθρωπους αναπεμπειν.

Una fatica di Ercole

Inserito in Varie.

Ευρυσθευς εκελευε τον Ηρακλεα τα χρυσα μηλα αφαιρεεσθαι και αυτω κομιζειν α η Γη, του Διος την Ηραν γαμεοντος, την θεαν εδωρεετο. Το των μηλων δενδρον μεν παρα τω του Ατλαντος ορει ην εν τινι κηπω, ον, ινα αυτα αρπαζοιντο υπ'ουδενος, εφυλασσε δρακων, ω εκατον μεν κεφαλαι ησαν, φοβερωτατος τοις ανθρωποις τε και τοις θεοις. Οτι δε ο δρακων ικανος ουκ εδοκεε τα μηλα φυλασσειν, η Ηρα εις τον κηπον και τρεις Νυμφας επεμπεν, της Νυκτος θυγατερας, Εσπεριδας καλουμενας, αι επωδαις χρωμεναι σκοτειναις φοβεραι μεν ησαν, προς δε τουτοις τα παντα σκοτω κρυπτουσαι ουκ ειων τα χρυσα μηλα απο των κοινων διαιρεεσθαι. Ο δε Ηρακλης εις τον κηπον αφικνεετο και μετα μακραν αναζητησιν τα χρυσα μηλα, βοηθεοντος αυτου του Ατλαντος, αφηρεετο και τω Ευρυσθει εκομιζεν.

Due delle infinite imprese di Eracle: la presa di Pilo e quella di Sparta.

Inserito in Varie.

Μετα δε την της Ελιδος αλωσιν εστρατευεν ο Ηρακλης επι Πυλον και την πολιν ηρει και Περικλυμενον, αλκμον Νηλεως παιδα, εκτεινε. Και δε του Νηλεα τε και τους παιδας αυτου χορις Νεστορος, απεκτεινεν· ο δε υεος ων παρα Γερηνιοις ετρεφετο. Κατα δε την μαχεν και Αιδην ετιτρωσκε Πυλιοις βοηθουντα. Μετα δε την της Πυλου αλωσιν εστρατευεν επι Λακεδαιμουα, ινα τους Ιπποκοωντος παιδας μετερχοιτο· ωριζετο μεν γαρ αυτοις και διοτι Νηλει συυεμαχησαν, μαλλον δε οτι του Λικυμνιου παιδα απεκτειναν. Ερακλες δε του μεν Ιπποκοωντα και τους παιδας αουτυ εκτεινε, την δε πολιν εχειπουτο και Τυνδαρεω την βασιλειαν παρεδιδου.

Interesse giovanile di Giuliano per gli astri

Inserito in Varie.

Εδοκουν τε περιεργοτερον εχειν προς αυτα και πολυπραγμων τις ειναι, και με τις ηδη αστρομαντιν υπελαβεν αρτι γενειητην. Καιτοι νη τους θεους ουποτε τοιαυτη βιβλος εις εμας αφικτο χειρας, ουτε ηπισταμην o τι ποτε εστι το χρημα πωποτε. Αλλα τι ταυτα εγω φημι, μειζω εχων ειπειν, ει φρασαιμι oπως εφρονουν το τηνικαυτα περι θεων; Ληθη δε εστω του σκοτους εκεινου. Το δε oτι με το ουρανιον παντη περιηστραπτε φως ηγειρε τε και παρωξυνεν επι την θεαν, ωστε ηδη και της σεληνης την εναντιαν προς το παν αυτος απ’ εμαυτου κινησιν ξυνειδον, ουδενι πω ξυντυχων των τα τοιαυτα φιλοσοφουντων, εστω μοι τα ρηθεντα σημεια.

Seguici