Versioni di greco di Platone tradotte in italiano

Fine di Atlantide

Ποντων γαρ προστασα ευψυχια και τεχναις οσαι κατα πολεμον, τα μεν των Ελληνων ηγουμενη, τα δ' αυτη μονωθεισα εξ' αναγκης των αλλων αποσταντων, επι τους εσχατους αφικομενη κινδυνους, κρατησασα μεν των επιοντων τροπαιον εστησεν, τους δε μηπω δεδουλωμενους διεκωλυσεν δουλωθηναι, τους δ' αλλους, οσοι κατοικουμεν εντος ορων Ηρακλειων, αφθονως απαντας ηλευθερωσεν. Υστερω δε χρονω σεισμων εξαισιων και κατακλυσμων γενομενων, μιας ημερας και νυκτος χαλεπης επελθουσης, το τε παρ' υμιν μαχιμον παν οθροον εδυ κατα γης, η τε Ατλαντις νησος ωσαυτως κατα της θαλαττης δυσα ηφανισθη· διο και νυν απορον και αδιερευνητον...

Traduzione

Atlantide

Τοτε γαρ πορευσιμον ην το εκει πελαγος, νησον γαρ προ του στοματος ειχεν ο καλειτε, ως φατε, υμεις Ηρακλεους στηλας, η δε νησος αμα Λιβυης ην και Ασιας μειζων, εξ ης επιβατον επι τας αλλας νησους τοις τοτε εγιγνετο πορευομενοις, εκ δε των νησων επι την καταντικρυ πασαν ηπειρον την περι τον αληθινον εκεινον ποντον. Ταδε μεν γαρ, οσα εντος του στοματος ου λεγομεν, φαινεται λιμην στενον τινα εχων εισπλουν. Εκεινο δε πελαγος οντως η τε περιεχουσα αυτο γη παντελως αληθως ορθοτατ' αν λεγοιτο ηπειρος. Εν δε δη τη Ατλαντιδι νησω ταυτη μεγαλη συνεστη και θαυμαστη δυναμις βασιλεων, κρατουσα μεν απασης...

Traduzione

Mito di Er

[1]Α μεν τοινυν, ην δ' εγω, ζωντι τω δικαιω παρα θεων τε και ανθρωπων αθλα τε και μισθοι και δωρα γιγνεται προς εκεινοις τοις αγαθοις οις αυτη παρειχετο η δικαιοσυνη, τοιαυτ' αν ειη. Και μαλ', εφη, καλα τε και βεβαια. Ταυτα τοινυν, ην δ' εγω, ουδεν εστι πληθει ουδε μεγεθει προς εκεινα, α τελευτησαντα εκατερον περιμενει. Χρη δ' αυτα ακουσαι, ινα τελεως εκατερος αυτων απειληφη τα υπο του λογου οφειλομενα ακουσαι. Λεγοις, αν, εφη, ως ου πολλα αλλα ηδιον ακουοντι. [2]«Αλλ' ου μεντοι σοι», ην δ' εγω, «Αλκινου γε απολογον ερω, αλλ' αλκιμου μεν ανδρος, Ηρος του Αρμενιου, το γενος Παμφυλου· ος ποτε...

Traduzione

Mito della caverna (III)

«Ταυτην τοινυν», ην δ' εγω, «την εικονα, ω φιλε Γλαυκων, προσαπτεον απασαν τοις εμπροσθεν λεγομενοις, την μεν δι οψεως φαινομενην εδραν τη του δεσμωτηριου οικησει αφομοιουντα, το δε του πυρος εν αυτη φως τη του ηλιου δυναμει· την δε ανω αναβασιν και θεαν των ανω την εις τον νοητον τοπον της ψυχης ανοδον τιθεις ουχ αμαρτηση της γεμης ελπιδος, επειδη ταυτης επιθυμεις ακουειν. Θεος δε που οιδεν ει αληθης ουσα τυγχανει. Τα δ' ουν εμοι φαινομενα ουτω φαινεται, εν τω γνωστω τελευταια η του αγαθου ιδεα και μογις ορασθαι, οφθεισα δε συλλογιστεα ειναι ως αρα πασι παντων αυτη ορθων τε και καλων αιτια,...

Traduzione

Mito della caverna (II)

«Σκοπει δη», ην δ' εγω, «αυτων λυσιν τε και ιασιν των τε δεσμων και της αφροσυνης, οια τις αν ειη, ει φυσει τοιαδε συμβαινοι αυτοις· οποτε τις λυθειη και αναγκαζοιτο εξαιφνης ανιστασθαι τε και περιαγειν τον αυχενα και βαδιζειν και προς το φως αναβλεπειν, παντα δε ταυτα ποιων αλγοι τε και δια τας μαρμαρυγας αδυνατοι καθοραν εκεινα ων τοτε τας σκιας εωρα, τι αν οιει αυτον ειπειν, ει τις αυτω λεγοι οτι τοτε μεν εωρα φλυαριας, νυν δε μαλλον τι εγγυτερω του οντος και προς μαλλον οντα τετραμμενος ορθοτερον βλεποι, και δη και εκαστον των παριοντων δεικνυς αυτω αναγκαζοι ερωτων αποκρινεσθαι οτι εστιν;...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it