Versioni di greco di Tucidide tradotte in italiano

Tucidide

Τα μεν ουν ναυτικα των Ελληνων τοιαυτα ην, τα τε παλαια και τα υστερον γενομενα. Ισχυν δε περιεποιησαντο ομως ουκ ελαχιστην οι προσσχοντες αυτοις χρηματων τε προσοδω και αλλων αρχη· επιπλεοντες γαρ τας νησους κατεστρεφοντο, και μαλιστα οσοι μη διαρκη ειχον χωραν. Κατα γην δε πολεμος, οθεν τις και δυναμις παρεγενετο, ουδεις ξυνεστη·

Traduzione

Gli Ateniesi sono diversi dagli Spartani (II)

Και α μεν αν επινοησαντες μη επεξελθωσιν, οικειων στερεσθαι ηγουνται, α δ' αν επελθοντες κτησωνται, ολιγα προς τα μελλοντα τυχειν πραξαντες. Ην δ' αρα του και πειρα σφαλωσιν, αντελπισαντες αλλα επληρωσαν την χρειαν· μονοι γαρ εχουσι τε ομοιως και ελπιζουσιν α αν επινοησωσι δια το ταχειαν την επιχειρησιν ποιεισθαι ων αν γνωσιν. Και ταυτα μετα πονων παντα και κινδυνων δι ολου του αιωνος μοχθουσι, και απολαυουσιν ελαχιστα των υπαρχοντων δια το αιει κτασθαι και μητε εορτην αλλο τι ηγεισθαι η το τα δεοντα πραξαι ξυμφοραν τε ουχ ησσον ησυχιαν απραγμονα η ασχολιαν επιπονον· ωστε ει τις αυτους ξυνελων...

Traduzione

Gli Ateniesi sono diversi dagli Spartani (I)

Οι μεν γε νεωτεροποιοι και επινοησαι οξεις και επιτελεσαι εργω α αν γνωσιν· υμεις δε τα υπαργοντα τε σωζειν και επιγνωναι μηδεν και εργω ουδε ταναγκαια εςικεσθαι. Αυθις δε οι μεν και παρα δυναμιν τολμηται και παρα γνωμην κινδυνευται και εν τοις δεινοις ευελπιδες· το δε υμετερον της τε δυναμεως ενδεα πραξαι της τε γνωμης μηδε τοις βεβαιοις πιστευσαι των τε δεινων μηδεποτε οιεσθαι απολυθησεσθαι. Και μην και αοκνοι προς υμας μελλητας και αποδημηται προς ενδημοτατους· οιονται γαρ οι μεν τη απουσια αν τι κτασθαι, υμεις δε τω επελθειν και τα ετοιμα αν βλαψαι. Κρατουντες τε των ετθοων επι πλειστον...

Traduzione

I Peloponnesiaci si ricongiungono alle truppe di Ambracia

Οι μεν ουν μετ' Ευρυλοχου Πελοποννησιοι, ως ησθοντο τους εν Ολπαις Αμπρακιωτας ηκοντας, αραντες εκ του Προσχιου εβοηθουν κατα ταχος, και διαβαντες τον Αχελωον εχωρουν δι Ακαρνανιας ουσης ερημου δια την ες Αργος βοηθειαν, εν δεξιω μεν εχοντες την Στρατιων πολιν και την φρουραν αυτων, εν αριστερω δε την αλλην Ακαρνανιαν. Και διελθοντες την Στρατιων γην εχωρουν δια της Φυτιας και αυθις Μεδεωνος παρ' εσχατα, επειτα δια Λιμναιας· και επεβησαν της Αγραιων, ουκετι Ακαρνανιας, φιλιας δε σφισιν. Λαβομενοι δε του θυαμου ορους, δ' εστιν Αγραικον, εχωρουν δι αυτου και κατεβησαν ες την Αργειαν νυκτος ηδη,...

Traduzione

Lo scoppio della pestilenza ad Atene

Του δε θερους ευθυς αρχομενου Πελοποννησιοι και οι ξυμμαχοι [...] εσεβαλον ες την Αττικην (ηγειτο δε Αρχιδαμος ο Ζευξιδαμου Λακεδαιμονιων βασιλευς), και καθεζομενοι εδηουν την γην. Και οντων αυτων ου πολλας πω ημερας εν τη Αττικη η νοσος πρωτον ηρξατο γενεσθαι τοις Αθηναιοις, λεγομενον μεν και προτερον πολλαχοσε εγκατασκηψαι και περι Λημνον και εν αλλοις χωριοις, ου μεντοι τοσουτος γε λοιμος ουδε φθορα ουτως ανθρωπων ουδαμου εμνημονευετο γενεσθαι. Ουτε γαρ ιατροι ηρκουν το πρωτον θεραπευοντες αγνοια, αλλ' αυτοι μαλιστα εθνησκον οσω και μαλιστα προσησαν, ουτε αλλη ανθρωπεια τεχνη ουδεμια· οσα...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2021 VersioniDiGreco.it