Versioni di greco di Arriano tradotte in italiano

Alessandro decide di consultare l'oracolo di Ammone

Επι τουτοις ποθος λαμβανει αυτον ελθειν παρα Αμμωνα ες Λιβυην, ως μεν τι τω θεω χρησομενον, οτι ατρεκες ελεγετο ειναι το μαντειον του Αμμωνος, και χρησασθαι αυτω Περσεα και Ηρακλεα, τον μεν επι την Γοργονα οτε προς Πολυδεκτου εστελλετο, τον δε οτε παρ' Ανταιον ηει εις Λιβυην και παρα Βουσιριν εις Αιγυπτον. Αλεξανδρω δε φιλοτιμια ην προς Περσεα και Ηρακλεα, απο γενους τε οντι του αμφοιν και τι και αυτος της γενεσεως της εαυτου ες Αμμωνα ανεφερε, καθαπερ οι μυθοι την Ηρακλεους τε και Περσεως ες Δια. Και ουν παρ' Αμμωνα ταυτη τη γνωμη εστελλετο, ως και τα αυτου ατρεκεστερον εισομενος η φησων γε...

Traduzione

Alessandro combatte al Granico

Αλεξανδρος, αναπηδησας επι τον ιππον και τοις αμφ' αυτον εγκελευσαμενος επεσθαι και ανδρας αγαθους γιγνεσθαι, αγων το δεξιον κερας υπο σαλπιγγων τε και τω Ενυαλιω αλαλαζοντας εμβαινει ες τον πορον. Αλεξανδρος ηδη πλησιον ην, αμα οι αγων το κερας το δεξιον, και εμβαλλει ες τους Περσας πρωτος, ινα το παν στιφος της ιππου και αυτοι οι ηγεμονες των Περσων τεταγμενοι ησαν και περι αυτον ξυνειστηκει μαχη καρτερα· και εν τουτω αλλαι επ' αλλαις των ταξεων τοις Μακεδοσι διεβαινον ου χαλεπως ηδη. Και ην μεν απο των ιππων η μαχη, πεζομαχια δε μαλλον τι εφκει. Ξυνεχομενοι γαρ ιπποι τε ιπποις και ανδρες...

Traduzione

Vittoria di Alessandro sui Traci

Ενθα οι Μακεδονες θαρσησαντες οτι αβλαβεις αυτοις, ας μαλιστα εδεδιεσαν, αι αμαξαι εγενοντο, συν βοη ες τους Θρακας ενεβαλον, Αλεξανδρος δε τους τοξοτας μεν απο του δεξιου κερως προ της αλλης φαλαγγος, οτι ταυτη ευποροτερα ην, ελθειν εκελευσε και εκτοξευειν ες τους θρακας οπη προσφεροιντο· αυτος δε αναλαβων το αγημα και τους υπασπιστας και τους Αγριανας κατα το ευωνυμον ηγεν. Ενθα δη οι τοξοται βαλλοντες τους προεκθεοντας των Θρακων ανεστελλαν και η φαλαγξ προσμιξασα ου χαλεπως εξεωσεν εκ της χωρας ανθρωπους ψιλους και κακως ωπλισμενους βαρβαρους, ωστε Αλεξανδρον απο του ευωνυμου επαγοντα ουκετι...

Traduzione

Discorso di Alessandro ai soldati

Κρατησας δε τη ιππω τους σατραπας τους Δαρειου την τε Ιωνιαν πασαν τη υμετερα αρχη προσεθηκα και την Αιολιδα πασαν και Φρυγας αμφοτερους και Λυδους, και Μιλητον ειλον πολιορχια· τα δε αλλα παντα εκοντα προσχωρησαντα λαβων υμιν ινα καρποισθε εδωκα· και τα εξ Αιγυπτου και Κυρηνης αγαθα, οσα αμαχει εκτησαμην, υμιν ερχεται, η τε κοιλη Συρια και η Παλαιστινη και η μεση των ποταμων υμετερον κτημα εισι, και Βαβυλων και Βακτρα και Σουσα υμετερα, και ο Λυδων πλουτος και οι Περσων θησαυροι και τα Ινδων αγαθα και η εξω θαλασσα υμετερα· υμεις σατραπαι, υμεις στρατηγοι, υμεις ταξιαρχαι. Ως εμοιγε αυτω τι...

Traduzione

Fuga della cavalleria Persiana nella battaglia di Isso

Οι δε ιππεις των Περσων κατα τους Θεσσαλους τεταγμενοι ουκ εμειναν εντος του ποταμου, αλλ' επιδιαβαντες ευρωστως ενεβαλον εις τας ιλας των Θεσσαλων. Και ταυτη ξυνεστη ιππομαχια καρτερα. Ουδε προσθεν ενεκλιναν οι Περσαι, πριν Δαρειον τε πεφευγοτα ησθοντο και πριν απορραγηναι σφων τους μισθοφορους συγκοπεντας υπο της φαλαγγος. Τοτε δε ηδη λαμπρα τε και εκ παντων η φυγη εγιγνετο· και οι τε των Περσων ιπποι εν τη αναχωρησει εκακοπαθουν, βαρεως ωπλισμενους τους αναβατας σφων φεροντες, και αυτοι οι ιππεις κατα στενας οδους πολλοι τε και πεφοβημενοι συν αταξια αποχωρουντες ου μειον υπ' αλληλων καταπατουμενοι...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it