Versioni di greco di Arriano tradotte in italiano

Incontro fra Alessandro e Poro

Αλεξανδρος, ως προσαγοντα αυτον επυθετο, προσιππευσας προ της ταξεως ξυν ολιγοις των εταιρων απαντα τω Πωρω· και επιστησας τον ιππον το τε μεγεθος εθαυμαζεν, υπερ πεντε πηχεις μαλιστα ξυμβαινον, και το καλλος του Πωρου και οτι ου δεδουλομενος τη γνωμη εφαινετο, αλλ' ωσπερ αν ανηρ αγαθος ανδρι αγαθω προσελθοι υπερ βασιλειας της αυτου προς βασιλεα αλλον καλως ηγωνισμενος. Ενθα δη Αλεξανδρος πρωτος προσειπων αυτον λεγειν εκελευσεν οτι οι γενεσθαι εθελοι. Πωρον δε αποκρινασθαι λογος, οτι· «Βασιλικως μοι χρησαι, ο Αλεξανδρε». Και Αλεξανδρος ησθεις τω λογω, «Τουτο μεν εσται σοι, ω Πωρε,» εφη, «εμου...

Traduzione

Alessandro e il medico Filippo

Ουτως ουν εις νοσον πεσοντα, σπασμω τε εχεσθαι Αλεξανδρον και θερμαις ισχυραις και αγρυπνια ξυνεχει. Και τους μεν αλλους ιατρους ουκ οιεσθαι ειναι βιωσιμον, Φιλιππον δε Ακαρνανα, ιατρον, ξυνοντα Αλεξανδρω και τα τε αμφι ιατρικην ες τα μαλιστα πιστευομενον, καθηραι εθελειν Αλεξανδρον ψαρμακω· και τον κελευειν καθηραι. Τον μεν δη παρασκευαζειν την κυλικα, εν τουτω δε Αλεξανδρω δοθηναι επιστολην παρα Παρμενιωνος, παρακελευοντος φυλαξασθαι Φιλιππον ακουειν γαρ αυτον διεφθαρθαι υπο Δαρειου χρημασιν ωστε φαρμακω αποκτειναι Αλεξανδρον. Τον δε αναγνοντα την επιστολην και ετι μετα χειρας εχοντα αυτον...

Traduzione

Alessandro vuole attraversare il Granico

Αλεξανδρος μεν την στρατιαν πασαν συνεταττεν ως μαχουμενος· Παρμενιων δε προσελθων λεγει Αλεξανδρω ταδε· «Εμοι δοκει, βασιλευ, αγαθον ειναι εν τω παροντι καταστρατοπεδευσαι επι τη οχθη του ποταμου ως εχομεν. Τους γαρ πολεμιους ου δοκω τολμησειν πολυ τω πεζω λειπομενους πλησιον ημων αυλισθηναι, και ταυτη παρεξειν εωθεν ευπετως τω στρατω διαβαλειν τον πορον υποφθασομεν γαρ αυτοι περασαντες πριν εκεινους ες ταξιν καθιστασθαι. Νυν δε ουκ ακινδυνως μοι δοκουμεν επιχειρησειν τω εργω, οτι ουχ οιον τε εν μετωπω δια του ποταμου αγειν τον στρατον. Πολλα μεν γαρ αυτου οραται βαθεα, αι δε βχθαι αυται ορας...

Traduzione

Alessandro mette in fuga il nemico

Τριτη δε απ εκεινης ημερα καταμαθων Αλεξανδρος κακως αυλιζομενους τους αμφι Κλειτον και Γλαυκιαν, και ουτε φυλακας εν τη ταξει αυτοις φυλαττομενας ουτε χαρακα η ταφρον προβεβλημενους, ες μηκος τε ουκ ωφελιμον αποτεταγμενην αυτοις την ταξιν, υπο νυκτα ετι λαθων διαβαινει τον ποταμον, τους τε υπασπιστας αγων και τους Αγριανας και τους τοξοτας και την Περδικκου και Κοινου ταξιν. Και προσετετακτο μεν ακολουθειν την αλλην στρατιων ως δε καιρον ειδεν εις επιθεσιν, ου προσμεινας ομου γενεσθαι παντας εξεπεμψε τους τοξοτας και τους Αγριανας· οι δε απροσδοκητοι επιπεσοντες, τους μεν ετι εν ταις ευναις...

Traduzione

Alessandro in Tracia

Αμα δε τω ηρι ελαυνειν τον Αλεξανδρον επι Θρακης, ες Τριβαλλους και Ιλλυριους, οτι τε νεωτεριξειν επυθετο Ιλλυριους τε και Τριβαλλους, και αμα ομορους οντας ουκ εδοκει υπολειπεσθαι οτι μη παντη ταπεινωθεντας ουτω μακραν απο της οικειας στελλομενον. Ορμηθεντα δη εξ Αμφιπολεως εμβαλειν εις Θρακην την των αυτονομων καλουμενων Θρακων, Φιλιππους πολιν εν αριστερα εχοντα και τον Ορβηλον το ορος. Διαβας δε τον Νεστον ποταμον, λεγουσιν οτι δεκαταιος αφικετο επι το ορος τον Αιμον. Και ενταυθα απηντων αυτω κατα τα στενα της ανοδου της επι το ορος των τε εμπορων πολλοι ωπλισμενοι και οι θρακες οι αυτονομοι,...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it