Versioni di greco di Diodoro Siculo tradotte in italiano

La morte di Remo

Ο Ρωμυλος, κτιζων την Ρωμην, ταφρον περιεβαλλε τω Παλατιω κατα σπουδην, μη τινες των περιοικων κωλυσωσιν αυτου την προαιρεσιν. Ο θε Ρεμος, φθονων τφ αδελφω της ευτυχιας, προσερχομενος τοις εργαζομενοις εβλασφημεν απεφηνατο γαρ στενην ειναι την ταφρον, και επισφαλη εσεσθαι την πολιν, των πολεμιων ρςιδιως αυτην υπερβαινοντων. Ο δε Ρωμυλος οργισαμενος ελεξεν· «Παραγγελω πασι τοις πολιταις αμυνασθαι τον υπερβαινειν επιχειρουντα». Παλιν δε ο Ρεμος τοις εργαζομενοις ονειδιζων ελεγε στενην αυτους παρασκευαζειν την ταφρον και αυτος ταυτα λεγων υπερηλατο. Ην δε τις Κελερ, εις των εργαζομενων, Ος ελεξε·...

Traduzione

Fetonte

Πολλοι των ποιητων λεγουσι Φαεθοντα, τον Ηλιου υιον, παιδα ετι την ηλικιαν οντα, πεισαι τον πατερα μιαν ημεραν παραχωρησαι αυτοι του τεθριππου. Συνεχωρησε μεν ο πατηρ αυτω τουτο ο δε Φαεθων, ελαυνων το τεθριππον, ουκ ικανος ην των ηνιων κρατειν. Οι γαρ ιπποι, καταφρονησαντες του νεανιου, εξεχωρησαν του συνηθους δρομου και το μεν πρωτον κατα τον ουρανον πλανωμενοι εξεπυρωσαν τουτον, και εποιησαν τον νυν γαλαξιαν καλουμενον κυκλον, μετα δε ταυτα πολλην της οικουμενης κατεκαυσαν χωραν. Διο ο Ζευς, δυσχερανας, εκεραυνωσε τον Φαεθοντα, ος επεσε προς τας εκβολας του νυν Παδου καλουμενου ποταμου, και...

Traduzione

Il ritorno di Teseo

Κατα τουτον τον δη χρονον μυθολογουσι Διονυσον επιφανεντα, και δια το καλλος της Αριαδνης αφελομενον του Θησεως την παρθενον, εχειν αυτην ως γυναικα γαμετην αγαπωμενην διαφεροντως. Μετα γουν την τελευτην αυτης δια την φιλοστοργιαν αθα­νατων καταξιωσαι τιμων, καταστερισαντα τον εν ουρανω στεφανον Αριαδνης. Τους δε περι τον Θησεα φασι δια την αρπαγην της κορης δυσφορουντας ισχυρως, και δια την λυπην επιλαθομενους της Αιγεως παραγγελιας, τοις μελασιν Ιστιοις καταπλειν εις την Αττικην. Αιγεα δε θεασαμενον τον καταπλουν, και δοξαντα τεθνηκεναι τον υιον, ηρωικην αμα πραξιν και συμφοραν επιτελεσασθαι·...

Traduzione

Storia dell'Egitto: gli animali sacri

Τα ιερα ζωα εν ιεροις μεν περιβολοις τρεφεται, θεραπευουσι δ' αυτα πολλοι των αξιολογων ανδρων τροφας παρεχοντες τας πολυτελεστατος· τοις ωμοφαγοις γαρ πολλα των ορνεων θηρευοντες παραβαλλουσι, και το καθολου μεγαλην εισφερονται σπουδην εις την πολυτελειαν της τροφης. Λουτροις τε χλιαροις χρωμενοι και μυροις τοις κρατιστοις αλειφοντες και παντοδαπας ευωδιας θυμιωντες ου διαλειπουσι, στρωμνας τε τας πολυτελεστατος και, κοσμον ευπρεπη χορηγουσι, προς δε τουτοις ομοφυλους θηλειας εκαστω των ζωων τας ευειδεστατας συντρεφουσιν, και θεραπευουσι ταις μεγισταις δαπαναις και λειτουργιαις. Εαν δε τελευτηση...

Traduzione

Storia dell'Egitto: i dodici re

Αναρχιας ουσης κατα την Αιγυπτον επ' ετη δυο, και του οχλου εις ταραχας και φονους τρεπομενου, συνωμοσιαν εποιησαντο οι μεγιστοι των ηγεμονων, δωδεκα οντες· συνεδρευσαντες δε εν Μεμφει και συνθηκας ποιησαμενοι περι της προς αλληλους ομονοιας και πιστεως, εποιησαν αυτοι εαυτους βασιλεις. Επ' ετη δε πεντεκαιδεκα κατα τους ορκους και τας ομολογιας αρξαντες και την προς αλληλους ομονοιαν διατηρησαντες, εβουλευσαντο κατασκευασει κοινον εαυτων ταφον, ινα, καθαπερ εν τω ζην ευνοουντες αλληλοις των ισων τιμων ετυγχανον, ουτω και μετα την τελευτην εν ενι τοπω εν μνημα τα εαυτων σωματα περιεχη. Εκλεξαμενοι...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it