Versioni di greco di Platone tradotte in italiano

Conoscere è ricordare

«Ει δε γε οιμαι λαβοντες πριν γενεσθαι γιγνομενοι απωλεσαμεν, υστερον δε ταις αισθησεσι χρωμενοι περι αυτα εκεινας αναλαμβανομεν τας επιστημας ας ποτε και πριν ειχομεν, αρ' ουχ ο καλουμεν μανθανειν οικειαν αν επιστημην αναλαμβανειν ειη; τουτο δε που αναμιμνησκεσθαι λεγοντες ορθως αν λεγοιμεν;». «Πανυ γε». «Δυνατον γαρ δη τουτο γε εφανη, αισθομενον τι η ιδοντα η ακουσαντα η τι να αλλην αισθησιν λαβοντα ετερον τι απο τουτου εννοησαι ο επελεληστο, ω τουτο επλησιαζεν ανομοιον ον η ω ομοιον ωστε, οπερ λεγω, δυοιν θατερα, ητοι επισταμενοι γε αυτα γεγοναμεν και επισταμεθα δια βιου παντες, η υστερον,...

Traduzione

La vita del filosofo è prepararsi alla morte

«Ουκουν», εφη ο Σωκρατης, «ει ταυτα αληθη, ω εταιρε, πολλη ελπις αφικομενω οι εγω πορευομαι, εκει ικανως, ειπερ που αλλοθι, κτησασθαι τουτο ου ενεκα η πολλη πραγματεια ημιν εν τω παρελθοντι βιω γεγονεν, ωστε η γε αποδημια η νυν μοι προστεταγμενη μετα αγαθης ελπιδος γιγνεται και αλλω ανδρι ος ηγειται οι παρεσκευασθαι την διανοιαν ωσπερ κεκαθαρμενην». «Πανυ μεν ουν», εφη ο Σιμμιας. «Καθαρσις δε ειναι αρα ου τουτο συμβαινει, οπερ παλαι εν τω λογω λεγεται, το χωριζειν οτι μαλιστα απο του σωματος την ψυχην και εθισαι αυτην καθ' αυτην πανταχοθεν εκ του σωματος συναγειρεσθαι τε και αθροιζεσθαι, και...

Traduzione

Prosopopea delle leggi

Ει μελλουσιν ημιν ενθενδε ειτε αποδιδρασκειν, ειθ' οπως δει ονομασαι τουτο, ελθοντες οι νομοι και το κοινον της πολεως επισταντες εροιντο· «Ειπε μοι, ω Σωκρατες, τι εν νω εχεις ποιειν; αλλο τι η τουτω τω εργω ω επιχειρεις διανοη τους τε νομους ημας απολεσαι και συμπασαν την πολιν το σον μερος; η δοκει σοι οιον τε ετι εκεινην την πολιν ειναι και μη ανατετραφθαι, εν η αν αι γενομεναι δικαι μηδεν ισχυωσιν αλλα υπο ιδιωτων ακυροι τε γιγνωνται και διαφθειρωνται;» τι ερουμεν, ω Κριτων, προς ταυτα και αλλα τοιαυτα;

Traduzione

Coerenza di Socrate

Ω φιλε Κριτων, η προθυμια σου πολλου αξια ει μετα τινος ορθοτητος ειη· ει δε μη, οσω μειζων τοσουτω χαλεπωτερα. Σκοπεισθαι ουν χρη ημας ειτε ταυτα πρακτεον ειτε μη· ως εγω ου νυν πρωτον αλλα και αει τοιουτος οιος των εμων μηδενι αλλω πειθεσθαι η τω λογω ος αν μοι λογιζομενω βελτιστος φαινηται. Τους δη λογους ους εν τω εμπροσθεν ελεγον ου δυναμαι νυν εκβαλειν, επειδη μοι ηδε η τυχη γεγονεν, αλλα σχεδον τι ομοιοι φαινονται μοι, και τους αυτους πρεσβευω και τιμω ουσπερ και προτερον ων εαν μη βελτιω εχωμεν λεγειν εν τω παροντι, ευ ισθι οτι ου μη σοι συγχωρησω, ουδ' αν πλειω των νυν παροντων η των...

Traduzione

Socrate di fronte alla morte

Εννοησωμεν δε και τηδε ως πολλη ελπις εστιν αγαθον αυτο ειναι. Δυοιν γαρ θατερον εστιν το τεθναναι· η γαρ οιον μηδεν ειναι μηδε αισθησιν μηδεμιαν μηδενος εχειν τον τεθνεωτα, η κατα τα λεγομενα μεταβολη τις τυγχανει ουσα και μετοικησις τη ψυχη του τοπου του ενθενδε εις αλλον τοπον. Και ειτε δη μηδεμια αισθησις εστιν αλλ' οιον υπνος επειδαν τις καθευδων μηδ' οναρ μηδεν ορα, θαυμασιον κερδος αν ειη ο θανατος - εγω γαρ αν οιμαι, ει τινα εκλεξαμενον δεοι ταυτην την νυκτα εν η ουτω κατεδαρθεν ωστε μηδε οναρ ιδειν, και τας αλλας νυκτας τε και ημερας τας του βιου του εαυτου αντιπαραθεντα ταυτη τη νυκτι...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it