Versioni di greco di Platone tradotte in italiano

Il demone

Ισως αν ουν δoξειεν ατοπον ειναι, oτι δη εγω ιδια μεν ταυτα συμβουλευω περιιων και πολυπραγμονω, δημοσια δε ου τολμω αναβαινων εις το πληθος το υμετερον συμβουλευειν τη πολει. Τουτου δε αιτιον εστιν o υμεις εμου πολλακις ακηκοατε πολλαχου λεγοντος, oτι μοι θειον τι και δαιμονιον γιγνεται φωνη, o δη και εν τη γραφη επικωμωδων Μελητος εγραψατο. Εμοι δε τουτ’ εστιν εκ παιδος αρξαμενον, φωνη τις γιγνομενη, η oταν γενηται, αει αποτρεπει με τουτο o αν μελλω πραττειν, προτρεπει δε ουποτε. Τουτ' εστιν o μοι εναντιουται τα πολιτικα πραττειν, και παγκαλως γε μοι δοκει εναντιουσθαι.

Traduzione

L'indagine di Socrate

Σχεψασθε δη ων ενεκα ταυτα λεγω· μελλω γαρ υμας διδαξειν οθεν μοι η διαβολη γεγονεν. Ταυτα γαρ εγω ακουσας ενεθυμουμην ουτωσι· «Τι ποτε λεγει ο θεος, και τι ποτε αινιττεται; Εγω γαρ δη ουτε μεγα ουτε σμικρον συνοιδα εμαυτω σοφος ων τι ουν ποτε λεγει φασκων εμε σοφωτατον ειναι; Ου γαρ δηπου ψευδεται γε· ου γαρ θεμις αυτω». Και πολυν μεν χρονον ηπορουν τι ποτε λεγει· επειτα μογις πανυ επι ζητησιν αυτου τοιαυτην τινα ετραπομην. Ηλθον επι τι να των δοκουντων σοφων ειναι, ως ενταυθα ειπερ που ελεγξων το μαντειον και αποφανων τω χρησμω οτι· «Ουτοσι εμου σοφωτερος εστι, συ δ' εμε εφησθα». Διασκοπων...

Traduzione

L'uomo più saggio

Της γαρ εμης, ει δη τις εστιν σοφια και οια, μαρτυρα υμιν παρεξομαι τον θεον τον εν Δελφοις. Χαιρεφωντα γαρ ιστε που. Ουτος εμος τε εταιρος ην εκ νεου και υμων τω πληθει εταιρος τε και συνεφυγε την φυγην ταυτην και μεθ' υμων κατηλθε. Και ιστε δη οιος ην Χαιρεφων, ως σφοδρος εφ' οτι ορμησειεν. Και δη ποτε και εις Δελφους ελθων ετολμησε τουτο μαντευσασθαι - και, οπερ λεγω, μη θορυβειτε, ω ανδρες - ηρετο γαρ δη ει τις εμου ειη σοφωτερος. Ανειλεν ουν η Πυθια μηδενα σοφωτερον ειναι. Και τουτων περι ο αδελφος υμιν αυτου ουτοσι μαρτυρησει, επειδη εκεινος τετελευτηκεν.

Traduzione

Accuse antiche e recenti contro Socrate

Πρωτον μεν ουν δικαιος ειμι απολογησασθαι, ω ανδρες Αθηναιοι, προς τα πρωτα μου ψευδη κατηγορημενα και τους πρωτους κατηγορους, επειτα δε προς τα υστερον και τους υστερους. Εμου γαρ πολλοι κατηγοροι γεγονασι προς υμας και παλαι πολλα ηδη ετη και ουδεν αληθες λεγοντες, ους εγω μαλλον φοβουμαι η τους αμφι Ανυτον, καιπερ οντας και τουτους δεινους· αλλ' εκεινοι δεινοτεροι, ω ανδρες, οι υμων τους πολλους εκ παιδων παραλαμβανοντες επειθον τε και κατηγορουν εμου μαλλον ουδεν αληθες, ως εστιν τις Σωκρατης σοφος ανηρ, τα τε μετεωρα φροντιστης και τα υπο γης παντα ανεζητηκως και τον ηττω λογον κρειττω...

Traduzione

La vecchiaia (II)

Νυν δ' εγωγε ηδη εντετυχηκα ουχ ουτως εχουσιν και αλλοις, και δη και Σοφοκλει ποτε τω ποιητη παρεγενομην ερωτωμενω υπο τινος· «Πως», εφη, «ω Σοφοκλεις, εχεις προς ταφροδισια; ετι οιος τε ει γυναικι συγγιγνεσθαι;» και ος, «Ευφημει», εφη, «ω ανθρωπε· ασμενεστατα μεντοι αυτο απεφυγον, ωσπερ λυττωντα τινα και αγριον δεσποτην αποδρας». Ευ ουν μοι και τοτε εδοξεν εκεινος ειπειν, και νυν ουχ ηττον. Πανταπασι γαρ των γε τοιουτων εν τω γηρα πολλη ειρηνη γιγνεται και ελευθερια· επειδαν αι επιθυμιαι παυσωνται κατατεινουσαι και χαλασωσιν, παντα· πασιν το του Σοφοκλεους γιγνεται, δεσποτων πανυ πολλων εστι...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it