Versioni di greco di Platone tradotte in italiano

La maieutica

Τη δε γ εμη τεχνη της μαιευσεως τα μεν αλλα υπαρχει οσα εκειναις, διαφερει δε τω τε ανδρας αλλα μη γυναικας μαιευεσθαι και τω τας ψυχας αυτων τικτουσας επισκοπειν αλλα μη τα σωματα. Μεγιστον δε τουτ ενι τη ημετερα τεχνη, βασανιζειν δυνατον ειναι παντι τροπω ποτερον ειδωλον και ψευδος αποτικτει του νεου η διανοια η γονιμον τε και αληθες. Επει τοδε γε και εμοι υπαρχει οπερ ταις μαιαις· αγονος ειμι σοφιας, και οπερ ηδη πολλοι μοι ωνειδισαν, ως τους μεν αλλους ερωτω, αυτος δε ουδεν αποφαινομαι περι ουδενος δια το μηδεν εχειν σοφον, αληθες ονειδιζουσιν. Το δε αιτιον τουτου τοδε· μαιευεσθαι με ο θεος...

Traduzione

La teoria della reminiscenza

Ατε ουν η ψυχη αθανατος τε ουσα και πολλακις γεγονυια, και εωρακυια και τα ενθαδε και τα εν Αιδου και παντα χρηματα, ουκ εστιν oτι ου μεμαθηκεν ωστε ουδεν θαυμαστον και περι αρετης και περι αλλων οιον τ' ειναι αυτην αναμνησθηναι, α γε και προτερον ηπιστατο. Ατε γαρ της φυσεως απασης συγγενους ουσης, και μεμαθηκυιας της ψυχης απαντα, ουδεν κωλυει εν μονον αναμνησθεντα - o δη μαθησιν καλουσιν ανθρωποι - ταλλα παντα αυτον ανευρειν, εαν τις ανδρειος η και μη αποκαμνη ζητων το γαρ ζητειν αρα και το μανθανειν αναμνησις oλον εστιν.

Traduzione

Un gallo per Asclepio

Ο δε περιελθων, επειδη οι βαρυνεσθαι εφη τα σκελη, κατεκλινη υπτιος - ουτω γαρ εκελευεν ο ανθρωπος - και αμα εφαπτομενος αυτου ουτος ο δους το φαρμακον, διαλιπων χρονον επεσκοπει τους ποδας και τα σκελη, καπειτα σφοδρα πιεσας αυτου τον ποδα ηρετο ει αισθανοιτο, ο δ' ουκ εφη. Και μετα τουτο αυθις τας κνημας· και επανιων ουτως ημιν επεδεικνυτο οτι ψυχοιτο τε και πηγνυτο. Και αυτος ηπτετο και ειπεν οτι, επειδαν προς τη καρδια γενηται αυτω, τοτε οιχησεται. Ηδη ουν σχεδον τι αυτου ην τα περι το ητρον ψυχομενα, και εκκαλυψαμενος - ενεκεκαλυπτο γαρ - ειπεν - ο δη τελευταιον εφθεγξατο -· «Ω Κριτων»,...

Traduzione

Socrate, bevuto il veleno, frena il pianto dei discepoli

«Και αμ' ειπων ταυτα επισχομενος και μαλα ευχερως και ευκολως εξεπιεν. Και ημων οι πολλοι τεως μεν επιεικως οιοι τε ησαν κατεχειν το μη δακρυειν, ως δε ειδομεν πινοντα τε και πεπωκοτα, ουκετι, αλλ' εμου γε βια και αυτου αστακτι εχωρει τα δακρυα, ωστε εγκαλυψαμενος απεκλαον εμαυτον - ου γαρ δη εκεινον γε, αλλα την εμαυτου τυχην, οιου ανδρος εταιρου εστερημενος ειην. Ο δε Κριτων ετι προτερος εμου, επειδη ουχ οιος τ' ην κατεχειν τα δακρυα, εξανεστη. Απολλοδωρος δε και εν τω εμπροσθεν χρονω ουδεν επαυετο δακρυων, και δη και τοτε αναβρυχησαμενος κλαων και αγανακτων ουδενα οντινα ου κατεκλασε των...

Traduzione

Il canto dei cigni prima di morire

Και, ως εοικε, των κυκνων δοκω φαυλοτερος υμιν ειναι την μαντικην, οι επειδαν αισθωνται οτι δει αυτους αποθανειν, αδοντες και εν τω προσθεν χρονω, τοτε δη πλειστα και καλλιστα αδουσι, γεγηθοτες οτι μελλουσι παρα τον θεον απιεναι ουπερ εισι θεραποντες. Οι δ' ανθρωποι δια το αυτων δεος του θανατου και των κυκνων καταψευδονται, και φασιν αυτους θρηνουντας τον θανατον υπο λυπης εξαδειν, και ου λογιζονται οτι ουδεν ορνεον αδει οταν πεινη η ριγω η τι να αλλην λυπην λυπηται, ουδε αυτη η τε αηδων και χελιδων και ο εποψ, α δη φασι δια λυπην θρηνουντα αδειν. Αλλ' ουτε ταυτα μοι φαινεται λυπουμενα αδειν...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it