Versioni di greco di autori vari tradotte in italiano

Il Po

Ο μεν Παδος ποταμος, υπο δε των ποιητων Ηριδανος λεγομενος, εχει πλειστας εξ Αλπεων πηγας· καταφερεται δ' εις τα πεδια, ποιεομενος την ρυσιν επι μεσημβριαν· ποιεει δε την εκβολην εις τους κατα τον Ακριαν κολπους. Αγει δε πληθος υδατος ουδενος ελαττον των κατα την Ιταλιαν ποταμων· παντων γαρ μεγιστος εστι, και πλειστην γην διερχεται. Ευρουστατω δε και καλλιστω ρευματι φερεται περι Κυνος επιτολην, αυξανομενος υπο του πληθους των χιονων. Αναπλεεται δ' εκ θαλασσης εως μηκους πορρωτατου, και πλοιοις ου μεγαλοις ευπορωτατος εστι. Πλατυνεται επι τω στοματι λιμην, ουδενος των κατα τον Αδριαν ορμων ηττων...

Traduzione

Benefici dell'agricoltura

Η γη παρεχει μεν αφθονιαν καρπων, ουκ εαει οε τους καρπους μετα μαλακιας λαμβανειν. Η γεωργια γαρ εθιζει φυχη τε χειμωνος και θαλπη βερους καρτερικως υπομενειν προσετι τοις επιμελεστατα την γην εργαζομενοις ρωμην παρεχει, οτι αναγκαζει πρω τε εγειρεσαι και σφοορως πορευεσαι. Ουτως ουν τοις αριστα θεραπευουσι τω γην πλειστα αγαυα φερει. Ουκ αλλη τεχνη γαρ πλειω αγα&α αντι χαριζεται τοις εργαζομενοις. Ετι δε εν τοις αγροις οι νεανιαι ανορικως παιδευονται, και ουτω παρασκευαζονται και τας φυχας και τα σωματα εις τον πολεμον. Η γεωργια γαρ γυμναζει τρεχειν και βαλλειν και συν οπλοις αρηγειν τη πολει....

Traduzione

Tempesta sul mare

Η ημερα κειμερινη εστι και ψυχρα· θυελλα δεινη την θαλασσαν ταρασσει και τω κυβερνητη πολλας μεριμνας παρεχει· η γαρ πρωρα ηδη καταποντιζεται. Η αστραπη δια τας νεφελας δεινως λαμπει και πολλακις βρονται ακουονται, της θυελλης δειναι φωναι. Ηδη η χαλαζα τους ναυτας κοπτει· οι γαρ ναυται ταις κωπαις την ναυαγιαν ανατρεπειν αναγκαζονται. Οι ναυται τε και ο κυβερνητης φθοραν δειμαινουσιν, αλλ'η τυχη μεταβαλλεται και παλιν ευδια τε και γαληνη ανασσει.

Traduzione

Un bellissimo gesto d'amore

Τω Αδμητω των Φερων βασιλευοντι εθηευεν ο Απολλων, Διος εντολη. Ο μεν Αδμητος εμνηστευετο την Πελιου θυγατερα Αλκηστιν, ο δε Πελιας επετασσε πασι τοις μνηστευομενοις καταζευγνυειν αρματι λεοντα και καπρον. Ουδενος δυνατου οντος τουτο πρασσειν, λεοντα και καπρου κατεζευγνυεν υπερ Αδμητου ο Απολλων. Ο μεν Αδμητος ουν την Αλκηστιν εγαμει, θυων δε εν τοις γαμοις εξελανθανετο θυειν Αρτεμιδι, η δε Αρτεμις ταις Μοιραις επετελλε τον Αδμητον αφαιρειν. Ο δε Απολλων, τας Μοιρας μεθυσκων, εξ αυτων ετυγχανε τον Αδμητον εκ του θανατου εκλευεσθαι, ει τις εκων υπερ αυτου αποθνησκειν ηρειτο. Ου βουλομενων δε...

Traduzione

Una fatica di Ercole

Ευρυσθευς εκελευε τον Ηρακλεα τα χρυσα μηλα αφαιρεεσθαι και αυτω κομιζειν α η Γη, του Διος την Ηραν γαμεοντος, την θεαν εδωρεετο. Το των μηλων δενδρον μεν παρα τω του Ατλαντος ορει ην εν τινι κηπω, ον, ινα αυτα αρπαζοιντο υπ'ουδενος, εφυλασσε δρακων, ω εκατον μεν κεφαλαι ησαν, φοβερωτατος τοις ανθρωποις τε και τοις θεοις. Οτι δε ο δρακων ικανος ουκ εδοκεε τα μηλα φυλασσειν, η Ηρα εις τον κηπον και τρεις Νυμφας επεμπεν, της Νυκτος θυγατερας, Εσπεριδας καλουμενας, αι επωδαις χρωμεναι σκοτειναις φοβεραι μεν ησαν, προς δε τουτοις τα παντα σκοτω κρυπτουσαι ουκ ειων τα χρυσα μηλα απο των κοινων διαιρεεσθαι....

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2020 VersioniDiGreco.it