Versioni di greco di Senofonte tradotte in italiano

Sull'immortalità dell'anima

«Ορω γαρ οτι και τα θνητα σωματα οσον αν εν αυτοις χρονον η η ψυχη, ζωντα παρεχεται. Ουδε γε οπως αφρων εσται η ψυχη, επειδαν του αφρονος σωματος διχα γενηται, ουδε τουτο πεπεισμαι· αλλ' οταν ακρατος και καθαρος ο νους εκκριθη, τοτε και φρονιμωτατον αυτον εικος ειναι. Διαλυομενου δε ανθρωπου δηλα εστιν εκαστα απιοντα προς το ομοφυλον πλην της ψυχης· αυτη δε μονη ουτε παρουσα ουτε απιουσα οραται. «Εννοησατε δ'», εφη, «οτι εγγυτερον μεν των ανθρωπινων θανατω ουδεν εστιν υπνου· η δε του ανθρωπου ψυχη τοτε δηπου θειοτατη καταφαινεται και τοτε τι των μελλοντων προοροτ τοτε γαρ, ως εοικε, μαλιστα...

Traduzione

Trasibulo compie una sortita da File

Ο δε Θρασυβουλος, ηδη συνειλεγμενων εις την Φυλην περι επτακοσιους, λαβων αυτους καταβαινει της νυκτος· θεμενος δε τα οπλα οσον τρια η τετταρα σταδια απο των φρουρων ησυχιαν ειχεν. Επει δε πρυς ημεραν εγιγνετο, και ηδη ανισταντο οποι εδειτο εκαστος απο των οπλων, και οι ιπποκομοι ψηχοντες τους ιππους ψοφον εποιουν, εν τουτω αναλαβοντες οι περι Θρασυβουλον τα οπλα δρομω προσεπιπτον και εστι μεν ους αυτων κατεβαλον, παντας δε τρεψαμενοι εδιωξαν εξ η επτα σταδια, και απεκτειναν των μεν οπλιτων πλεον η εικοσι και εκατον, των δε ιππεων Νικοστρατον τε τον καλον επικαλουμενον, και αλλους δε δυο, ετι...

Traduzione

La battaglia di Cizica

Περι αριστου ωραν [οι Αθηναιοι] ηκον εις Προκοννησον. Εκει δ' επυθοντο οτι Μινδαρος εν Κυζικω ειη και Φαρναβαζος μετα του πεζου. Ταυτην μεν ουν την ημεραν αυτου εμειναν, τη δε υστεραια Αλκιβιαδης εκκλησιαν ποιησας παρεκελευετο αυτοις οτι αναγκη ειη και ναυμαχειν και πεζομαχειν και τειχομαχειν· Ου γαρ εστιν, εφη, χρηματα ημιν, τοις δε πολεμιοις αφθονα παρα βασιλεως. Τη δε προτεραια, επειδη ωρμισαντο, τα πλοια παντα και τα μικρα συνηθροισε παρ' εαυτον, οπως μηδεις εξαγγειλαι τοις πολεμιοις το πληθος των νεων, επεκηρυξε τε, ος αν αλισκηται εις το περαν διαπλεων, θανατον την ζημιαν. Μετα δε την...

Traduzione

Magnanimità di Ciro il Giovane

Εξελαυνει [ο Κυρος] δια Συριας σταθμον ενα παρασαγγας πεντε εις Μυριανδον, πολιν οικουμενην υπο Φοινικοον επι τη θαλαττη· εμποριον δ' ην το χωριον και (ορμουν αυτοθι ολκαδες πολλαι. Ενταυθεμεινεν ημερας επτα· και Ξενιας ο Αρκας και Πασιων ο Μεγαρευς εμβαντες εις πλοιον και τα πλειστου αξια ενθεμενοι απεπλευσαν [...]. Επει δ' ησαν αφανεις, διηλθε λογος οτι διωκει αυτους Κυρος τριηρεσι· και οι μεν ηυχοντο ως δειλους οντας αυτουςληφθηναι, οι δ'ωκτιρον ει αλωσοιντο. Κυροςδε συγκαλεσας τους στρατηγους ειπεν· Απολελοιπασιν ημας Ξενιας και Πασιων. Αλλ' ευ γε μεντοι επιστασθων οτι ουτε αποδεδρακασιν·...

Traduzione

Ciro, esempio di chi sa farsi ubbidire

Οτε μεν δη ταυτα ενεθυμουμεθα, ουτως εγιγνωσκομεν περι αυτων, ως ανθρωπω πεφυκοτι παντων των αλλων ραον ειη ζωων η ανθρωπων αρχειν. Επειδη δε ενενοησαμεν οτι Κυρος εγενετο Περσης, ος παμπολλους μεν ανθρωπους εκτησατο πειθομενους αυτω, παμπολλας δε πολεις, παμπολλα δε εθνη, εκ τουτου δη ηναγκαζομεθα μετανοειν μη ουτε των αδυνατων ουτε των χαλεπων εργων η το ανθρωπων αρχειν, ην τις επισταμενως τουτο πραττη. Κυρω γουν ισμεν εθελησαντας πειθεσθαι τους μεν απεχοντας παμπολλων ημερων οδον, τους δε και μηνων, τους δε ουδ' εωρακοτας πωποτ' αυτον, τους δε και ευ ειδοτας οτι ουδ' αν ιδοιεν, και ομως ηθελον...

Traduzione

SEGUICI


Copyright © 2011 - 2022 VersioniDiGreco.it